kalendarium

Projekt został podzielony na dwa etapy:

1. Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa - oferta dla operatorów
  • 5 lipca 2023 - Ogłoszenie konkursu w celu wyłonienia operatorów w ramach instytucji otoczenia biznesu
  • 10 sierpnia 2023 - Start składania wniosków dla operatorów 5 regionów
  • 12 października 2023 - Koniec przyjmowania wniosków na operatorów
  • 13 marzec 2024 - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała ostateczną listę operatorów.
2. INWESTYCJE W DYWERSYFIKACJĘ DZIAŁALNOŚCI SEKTORA HORECA - OFERTA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
  • marzec 2024 - Ogłoszenie konkursu
  • kwiecień 2024 - Start składania wniosków
  • czerwiec 2024 - Koniec składania wniosków 

oficjalna strona konkursu